Hướng dẫn 3 cách để tách phông nền đơn giản bằng phần mềm Photoshop.

3 Cách tách nền ảnh sản phẩm đơn giản
3 Cách tách nền ảnh sản phẩm đơn giản

Các công cụ chính:

1, Tách nền bằng công cụ Quick Selection Tool

2, Tách nền bằng công cụ Magnetic Lasso Tool

3, Tách phông nền bằng công cụ Pen Tool

>> Tải tài liệu TẠI ĐẬY

Chia sẻ