Big Idea – “Sáng Tạo Mới” hay “Đánh Cắp Ý Tưởng”

713

Để tải tài liệu, mời bạn click vào link bên dưới

>> https://www.dropbox.com/s/gk0hwa1hh1bh0bd/BIG%20IDEA.pptx?dl=0

Chia sẻ