Tối ưu quảng cáo Facebook nhờ Target Map

877

Đây là một sơ đồ target, dựa vào đây bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nhắm đối tượng quảng cáo của mình. Sơ đồ sẽ hướng dẫn cụ thể việc nhắm đối tượng theo

  • Nhân khẩu học
  • Hành Vi
  • Sở Thích

>> Tải tài liệu TẠI ĐÂY