Quốc Nhật – Sau 2 tháng học tôi đã có thể tự nhận show chụp cho khách

352

Quốc Nhật – Học viên Khóa nhiếp ảnh và chỉnh sửa ảnh cơ bản 08 của trung tâm EDI. Tôi cảm thấy hài lòng với khóa này, sau 2 tháng học tôi đã có thể tự nhận show đi chụp và chỉnh sửa trả cho khách. Sau 1 năm tôi đã thành thạo và nhận nhiều show với nhiều thể loại khác nhau. Cám ơn EDI đã giúp tôi bước và con đường nhiếp ảnh và lập nghiệp bằng con đường này.