EDI Tài Liệu

Tài Liệu

Share bộ preset lightroom Mobile đẹp nhất

Share bộ preset đẹp nhất cho Lightroom CC Mobile chỉnh ảnh trên điện thoại

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một bộ preset chỉnh ảnh đẹp dùng trên điện thoại di động khi sử dụng...
Giáo trình photoshop CC, Camera Raw, Lightroom CC

Giáo trình Photoshop CC, Camera raw, Lightroom cơ bản tiếng việt

Giáo trình photoshop và camera raw, lightroom cơ bản do mình biên soạn và đã giảng dạy cho học viên nhiều nay đươc update...

Khai tác dữ liệu để Content Marketing

Bộ tài liệu này này sẽ giúp bạn: Xây dựng chiến lược nội dung dựa trên dữ liệu cốt lõi Xây dựng ý tượng...

Biểu mẫu – Lập kế hoạch Marketing

Biểu mẫu này sẽ giúp bạn lập kế hoạch trên một trang tính, giúp bạn đưa ra phương án mục tiêu và ngân sách...

Tối ưu quảng cáo Facebook nhờ Target Map

Đây là một sơ đồ target, dựa vào đây bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nhắm đối tượng quảng cáo của mình. Sơ...

Khoá học tiêu biểu

Kiến thức nổi bật

Tài liệu cần thiết